Snekkerarbeider

Hovedsatsningsområdet vårt er rehabilitering av eneboliger og restaurering av våtrom. Dette er noe firmaet har spesialisert seg på, over flere år. Hovedgruppen av kunder er i fra privat sektor, men vi har også et tett og kontinuerlig samarbeid med bla. Horten kommune og Horten boligbyggelag (USBL). Vi har gode rutiner i forhold til styring av underentreprenører, og har dyktige samarbeidspartnere innen graving, muring, rørlegger, vvs, elektro osv.